Theo quan niệm dân gian, mua vàng trong

Lịch sử Nhẫn cưới đã có niên đại cách đây khoảng